Eggemoveien 301, 3514 Hønefoss - Tel:  90 21 00 25  - Epost.: post@abcracing.no - Kontakt oss  Copyright 1994 @ ABC Racing Utleiesenter 

Om oss 

Firma ABC Racing ble etablert i 1994 av dagens leder og eier Knut Ellefsen, da som ren importør av gokarter og racingutstyr til motorsport. I 2002 ble vi tilbudt av NAF om drift av gokart-anlegget på Eggemoen i Hønefoss, noe som vi har drevet siden. I 2006 bestemte vi oss for å selge vårt agentur av gokarter og racingutstyr, og kun drifte anlegget og dens utleievirksomhet av gokarter. Dagens eier og leder har selv vært aktiv fører innen gokart-sporten siden på slutten av åttitallet, og har et uttallig av løp bak seg. Vår bedriftsfiliosifi er å ha det aller beste og mest moderne innen gokart til enhvertid, og kunne tilfredstille våre kunder litt mere enn det andre utleiesentre klarer. Vi benytter også det alle siste innen tekniske løsninger med tidtagningssystem og fjernbetjening av gokarten mens det kjøre Anlegget som ble åpnet den 30. mai 1997 av Norges Automobil Forbund, blir brukt av NAF Motorsport Ringerike for de aktive, og oss til gokart utleie. Det arrangeres også løp banen 2-3 ganger i året, der de "proffe" måler kreftene mot hverandre. Banen har en lengde på ca. 810 m., og bredder på mellom 7-11 m. Halve banen ble ombygget i 2008, da med 10 m. bredde på den nye delen. Banen blir også hvert år sikkerhets-godkjent av Statens Jernbanetilsyn (SJT) og Norges Bilsportforbund (NBF), slik at din sikkerhet er godt ivaretatt. SJT har til oppgave å sikkerhets-godkjenne alle anlegg som driver med utleie av gokart. Vi må etterleve strenge regler til hvordan banen er, og hvordan vi håndtere publikum og utstyret vårt. Reglene tilsier også at vi er forpliktet til å ha ansvarsforsikring som dekker skader på alle som benytter våre gokarter. I henhold til kontrakt med Statens bygningsteknisk etat skal Statens Jernbanetilsyn i samvær med de regler som til enhver tid gjelder, fungere som offentlig kontrollør for - og ha tilsyn med fornøyelseinnretninger med Sikkerhetsmessig godkjenning med hjemmel i Lov om godkjenning og drift av innretninger i tivoli og fornøyelseparker av 7. juni 1991, med tilhørende forskrifter av 15. mai 1992. Med hjemmel i forskrifter til de nevnte lover kan Statens Jernbanetilsyn utgi standardvilkår for hvordan fornøyelseinnretninger skal bygges og drives, og sørge for at reglene til enhver tid er oppdatert som en følge av den tekniske utviklingen. I nødvendig utstrekning skal Statens Jernbanetilsyn følge med i internasjonal forskning og utvikling på dette området. For å ivareta denne oppgaven har Statens Jernbanetilsyn opprettet en landsomfattende virksomhet. Park- og Tivilitilsynet, som er lagt til Statens Jernbanetilsyn. NBF har den internasjonale representasjonen for bilsport i Norge gjennom Federation Internationale de l’Automobile (FIA). FIA er det internasjonale bilsportforbundet som administrerer alle internasjonale mesterskap fra Formel 1 og nedover. Det er også FIA som lager alle internasjonale regelverk.NBF er organen som skal etterleve i internationale regler for gokartsport i Norge. Alle klubber som har et anlegg det skal kjøres gokart på, må innrette seg etter de regler NBF lager. Vårt anlegg benyttes også av en motorsportklubb, som bedriver trening og arrangere løp noen ganger i året. Vi som drifter utleie av gokart er ikke underlagt NBF men SJT, men for utleie av gokart er vårt anlegg “over”-godkjent, da det gjennom NBF er laget sikkerhetsrutiner som egentlig er beregnet for racingkarter, og skulle ikke ha vært nødvendig for utleie. Så sikkertehten hos oss er av det aller beste som finnes. Til sammenligning så vil en innendørs bane med utleie av gokart, ha en dårligere sikkerhet enn en utdørsbane med aktive førere.
ABC Racing Utleiesenter over 35 års erfaring innen kartsporten

ABC Racing Utleiesenter
Kalender  ledig eller opptatt

Ønsker du å motta nyhetsbrev og gode tilbud fra oss, fyll ut og sendt til oss
Booking  bestill tid nå