Paintball barne-gevær/markør

Paintballspill passer for folk i alle aldere som ønsker en skikkelig spennende og gøyal aktivitet. Spillet gir deg dessuten masse frisk luft og mosjon.

Det beste med paintball er at det er en lek for alle, uansett kjønn eller alder. Spillene kan legges opp slik at alle får delta like mye, og har like store sjanser uansett utstyr, erfaring eller fysiske forutsetninger.

For de aller minst har vi samme type gevær som de voksne benytter, men de er mindre i størrelse, ballene skytes ut med en lavere hastighet og ballene som benyttes er mindre.

NB: I forhold til paintball må alle under 18 år ha godkjenning og fullmakt fra sine foresatte, eller en voksen person over 18 år er tilstede og tar alt ansvar.

Aldersgrense 8 år.