Avbestilling/endrings-betingelser for DropIn gokart

Avbestilling/endre antall/endre dato/endre tidspunkt er fullt mulig:

Avbestilling/endring av antall deltagere er fullt mulig, men dette må gjøres senest 1 time før booket tid. Bestiller belastes med 100% av det bestilte når man ikke møter eller det er mindre deltagere enn bestilt. Ved å booke tid aksepterer bestiller våre «Avbestilling/endrings-betingelser for DropIn».

Skulle det oppstå ting som gjør at vi må avlyse kjøringen grunnet for mye regn eller annet som tilsier at vi ikke kan kjøre på banen, vil vi sende dere informasjon om dette på email.

Vi gir ingen «tørr-bane» garanti, d.v.s. vi kjører selv om det er normalt regn og våt bane

Avbestilling/endrings-betingelser for all annen aktivitet

Avbestilling/endre antall/endre dato/endre tidspunkt er fullt mulig:

Avbestilling/endring av antall deltagere er fullt mulig, men dette må gjøres senest 7 dager før booket tid. Bestiller belastes med 100% av det bestilte når man ikke møter eller det er mindre deltagere enn bestilt. Ved å booke tid aksepterer bestiller våre «Avbestilling/endrings-betingelser for all annen aktivitet».

Skulle det oppstå ting som gjør at vi må avlyse kjøringen/spill grunnet for mye regn eller annet som tilsier at vi ikke kan kjøre/spille på banen, vil vi sende dere informasjon om dette på email.

Vi gir ingen «tørr-bane» garanti, d.v.s. vi kjører selv om det er normalt regn og våt bane

Avbestilling/endring-betingelser for MC Sikkerhetskurs

Avbestilling/endre antall/endre dato/endre tidspunkt er fullt mulig:

Avbestilling/endring av antall elever er fullt mulig, men dette må gjøres senest 7 timer før booket tid.

Skulle det oppstå ting som gjør at vi må avlyse bestillingen forde noe tilsier at dere ikke kan kjøre på banen, vil vi sende dere informasjon om dette på email