Avbestilling/endrings-betingelser for DropIn gokart

Avbestilling/endre antall/endre dato/endre tidspunkt er fullt mulig:

Avbestilling/endring av antall deltagere er fullt mulig, men dette må gjøres senest 1 time før booket tid. Bestiller belastes med 100% av det bestilte når man ikke møter eller det er mindre deltagere enn bestilt. Ved å booke tid aksepterer bestiller våre «Avbestilling/endrings-betingelser for DropIn».

Avbestilling/endrings-betingelser for all annen aktivitet

Avbestilling/endre antall/endre dato/endre tidspunkt er fullt mulig:

Avbestilling/endring av antall deltagere er fullt mulig, men dette må gjøres senest 7 dager før booket tid. Bestiller belastes med 100% av det bestilte når man ikke møter eller det er mindre deltagere enn bestilt. Ved å booke tid aksepterer bestiller våre «Avbestilling/endrings-betingelser for all annen aktivitet».

Avbestilling/endring-betingelser for MC Sikkerhetskurs

Avbestilling/endre antall/endre dato/endre tidspunkt er fullt mulig:

Avbestilling/endring av antall elever er fullt mulig, men dette må gjøres senest 7 timer før booket tid.