Om oss

Firma ABC Racing ble etablert i 1994 av dagens leder og eier Knut Ellefsen, da som ren importør av gokarter og racingutstyr til motorsport. I 2002 ble vi tilbudt av NAF om drift av gokart-anlegget på Eggemoen i Hønefoss, noe som vi har drevet siden. I 2006 bestemte vi oss for å selge vårt agentur av gokarter og racingutstyr, og kun drifte anlegget og dens utleievirksomhet av gokarter.

Dagens eier og leder har selv vært aktiv fører innen gokart-sporten siden på slutten av åttitallet, og har et uttallig av løp bak seg. 

Vår bedriftsfiliosifi er å ha det aller beste og mest moderne innen gokart til enhvertid, og kunne tilfredstille våre kunder litt mere enn det andre utleiesentre klarer. Vi benytter også det alle siste innen tekniske løsninger med tidtagningssystem og fjernbetjening av gokarten mens det kjøre.

Anlegget som ble åpnet den 30. mai 1997 av Norges Automobil Forbund. Banen har en lengde på ca. 810 m., og bredder på mellom 7-11 m. Halve banen ble ombygget i 2008, da med 11 m. bredde på den nye delen. Banen blir også hvert år sikkerhets-godkjent av Statens Jernbanetilsyn (SJT).

SJT har til oppgave å sikkerhets-godkjenne alle anlegg som driver med utleie av gokart. Vi må etterleve strenge regler til hvordan banen er, og hvordan vi håndtere publikum og utstyret vårt. Reglene tilsier også at vi er forpliktet til å ha ansvarsforsikring som dekker skader på alle som benytter våre gokarter. I henhold til kontrakt med Statens bygningsteknisk etat skal Statens Jernbanetilsyn i samvær med de regler som til enhver tid gjelder, fungere som offentlig kontrollør for – og ha tilsyn med fornøyelseinnretninger med Sikkerhetsmessig godkjenning med hjemmel i Lov om godkjenning og drift av innretninger i tivoli og fornøyelseparker av 7. juni 1991, med tilhørende forskrifter av 15. mai 1992.

Med hjemmel i forskrifter til de nevnte lover kan Statens Jernbanetilsyn utgi standardvilkår for hvordan fornøyelseinnretninger skal bygges og drives, og sørge for at reglene til enhver tid er oppdatert som en følge av den tekniske utviklingen. I nødvendig utstrekning skal Statens Jernbanetilsyn følge med i internasjonal forskning og utvikling på dette området. For å ivareta denne oppgaven har Statens Jernbanetilsyn opprettet en landsomfattende virksomhet Park- og Tivilitilsynet, som er lagt til Statens Jernbanetilsyn.